7/24 bizi arayabilirisiniz, 444 74 78
  • bilgi@sgrt.com.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Sağlığım Tamam Sigortası’nı kimler alabilir?

Sigorta poliçesini TC vatandaşı olup SGK tarafından kapsam altında olan 0-55 yaş arasındaki kişiler alabilir.

Kimler SGK’lıdır?

SGK’nın özel onayı ile kurulan banka, sigorta,emeklilik sandıklarına tabii kurum çalışanları hariç herkes SGK’lıdır.

Öğrenciler SGK kapsamında mıdır?

Tüm öğrenciler 24 yaşı bitene kadar SGK’lı anne veya babadan dolayı SGK’lıdır. Yeni uygulamada sadece bu kişilerin öğrenci olduklarını öğrenci işlerinden alacakları basit bir yazı ile SGK’ya bildirmeleri gerekmektedir.

Yabancı uyruklu kişiler bu poliçeden satın alabilir mi?

İlgili ürün sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki TC vatandaşları için geçerli olup, yabancı uyruklu kişiler kapsam dahilinde değildir.

İkamet edilen il dışındaki hastanelerde de kullanılabilir mi?

Poliçe “Sağlığım Tamam Sigortası” anlaşmalı kurumları olan tüm illerdeki kurumlarda geçerlidir. İlgili anlaşmalı kurum listesi şirketimiz internet adresinde güncel olarak yayınlanacaktır.

Sağlık beyanı alınacak mı?

Sağlık Beyanı alınmayacak sadece TC kimlik poliçesi ile poliçe üretilebilecektir.

Aile poliçesi düzenlenebilecek mi?

Her sigortalı için ayrı prim alınacak olup, ayrı poliçe düzenlenecek, ayrı poliçe basılacak olup, aile mantığı yoktur.

Bebekler hangi tarih itibari ile poliçe kapsamına alınabilecektir?

Doğum tarihinden itibaren 90 günü tamamlamış bebekler sigortalanabilir.

Poliçe temel olarak hangi teminatları kapsamaktadır?

Yatarak Tedavi ve Ayakta Tedavi giderlerini kapsamaktadır.

Yatarak tedavi giderleri hangi işlemleri kapsar?

Yatarak tedavi teminatı cerrahi ve dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi (ilaç dahil), radyoterapi, diyaliz, küçük müdahale ,koroneranjiografi giderlerinden oluşur.

Ayakta tedavi giderleri hangi işlemleri kapsar?

Ayakta tedavi; doktor muayene, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi teminatlarından oluşur. İlaç giderleri kapsam dışıdır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ürününde yenileme garantisi var mı?

Kesintisiz 3 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş ve 3 yılı dolduğunda en fazla 55 yaşında olan kişiler için yapılan risk değerlendirmesi sonucu ‘Yenileme Garantisi’ verilebilmektedir.

Poliçe 55 yaşından sonra devam ettirilebilir mi?

YG hak edilmemiş durumlarda yenilememe hakkı şirkette saklı kalarak poliçe devam ettirilmektedir. Ömür boyu yenileme garantisi olan kişilerin poliçeleri 55 yaş sonrası YG koşulu gereği devam ettirilecektir.

Zorunlu askerlik vb. gibi durumlarda poliçe durdurulmakta mıdır?

Mevcut özel sağlık sigortalarında olduğu gibi poliçe dondurulmamakta, prim ödemeye devam edildiği sürece poliçe devam etmektedir.